Rozpoczęcie sezonu 2020 - Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody -

Odsłony: 2144
  1. Organizator: CWJ Hipodrom Wola , kontakt: Violetta Ferster 509 341 883
  2. Miejsce: hale , ul. Lutycka 34 Poznań
  3. Termin zawodów: 18.01.2020 (sobota)
  4. Osoby oficjalne:
    Sędzia główny : Tadeusz Szymoniak
    Sędzia : Maciej Ceglarski
    Gospodarz toru : Mirosław Szłapka
  5. Zgłoszenia do 16.01.2020 (czwartek) poprzez panel zgłoszeniowy na www.zawodykonne.com
  6. Listy startowe będą dostępne w piątek 17.01.2019 na www.zmierzczas.pl oraz www.zawodykonne.com
  7. Wymagana dokumentacja–ważne badania lekarskie, osoby niepełnoletnie wymagana zgoda rodziców na start
  8. Program zawodów: rozpoczęcie: godz. 9:00 / 10:00 (ostateczna zostanie podana w sobotę )
    Konkurs nr 1 - Kuce 65 – zwykły, art. 238.2.1
    Sprzęt jeździecki

    Konkurs nr 2 - Mini LL – z trafieniem w normę czasu
    Sprzęt jeździecki

    Konkurs nr 3 - LL – dwufazowy art. 274.5.3
    I – 150 zł II – 100 zł III – 50 zł

    Konkurs nr 4 L – zwykły art. 238.2.1
    I – 200 zł II – 100 zł III – 50 zł

    Konkurs nr 5 L1 – wzrastającego stopnia trudności art. 269
    I – 200 zł II – 100 zł III – 50 zł
  9. Opłaty startowe: 50 zł za start
  10. Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń)
  11. Każdy protest musi być podany na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł
  12. Boks – 70 zł / dzień. Prosimy rezerwować poprzez panel na www.zawodykonne.com
  13. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.
  14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie
    transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny
  16. Zawodnik zgłaszając się na zawody wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczenia
    w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. na billboardach,
    plakatach, reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp.

Serdecznie zapraszamy do udziału!